logo biuletynu singniewkowo2

NOWY OSIEMNASTY NUMER BIULETYNU SINGNIEWKOWO

Biuletyn można pobrać poniżej. Jest zamieszczony w pliku pdf. biuletyn singniewkowo nr 18 Więcej »

Im gorzej, tym lepiej…, ale tylko wybranym!

              Tak, jak obiecaliśmy, zajęliśmy się analizą oświadczeń majątkowych burmistrza i jak to on sam określa,  jego „najbliższych współpracowników”, a więc wiceburmistrza, sekretarza i skarbnika. Z Więcej »

Propagandowe chwyty wyborcze obecnej władzy

                    Na początku roku zwracaliśmy już Państwu uwagę na tanie chwyty propagandowe podejmowane przez obecną władzę w naszej gminie, dotyczące przeprowadzania małych remontów Więcej »

Upadek sportu kwalifikowanego w naszej gminie stał się faktem

Już w styczniu tego roku pisaliśmy o prawdziwym stosunku naszej władzy w Gniewkowie do szeroko pojętego sportu. Tym razem chcemy się skupić na sporcie kwalifikowanym, gdyż właśnie dwa czołowe kluby piłkarskie z Więcej »

Sprawa karna w sądzie wytoczona Panu Wiesławowi Wesołowskiemu przez Pana Błażeja Lipinskiego.

W celu naświetlenia sprawy przytoczymy Państwu kilka faktów. W dniu 18 grudnia 2013 r. mieszkaniec naszej gminy Pan Błażej Lipinski uczestniczył w sesji rady miejskiej w Gniewkowie, w której brał udział z Więcej »Suplement

We wcześniejszym naszym tekście informowaliśmy Państwa o rozpoczęciu kampanii wyborczej przez obecnego Burmistrza, Adama Roszaka. W Expresie Bydgoskim, dodatek Gniewkowo, przedstawił nam swój komitet wyborczy oraz kandydatów na radnych. Oczekujemy, że w związku z tym, iż dodatek ten finansowany jest ze środków budżetowych gminy, czyli z pieniędzy nas wszystkich, podatników, że na łamach tego tygodnika będą mieli szansę zaprezentować również swoje komitety wyborcze i kandydatów na radnych pozostali kandydaci ubiegający się o fotel Burmistrza Gniewkowa.  Nie byłoby bowiem sprawiedliwe i uczciwe wobec mieszkańców, gdyby zmuszeni byli do współfinansowania kampanii wyborczej tylko jednego kandydata i to niekoniecznie zgodnie z własnymi preferencjami. Mamy przecież demokrację, a to stanowić winno o równych szansach i prawach wszystkich osób kandydujących na stanowisko burmistrza

Wracając jednak do naszego wcześniejszego artykułu i kandydatów na radnych proponowanych przez obecnego Burmistrza, pragniemy dziś zwrócić się do Państwa o pomoc  i jednocześnie zaprosić do wspólnej zabawy.  Otóż, jak to już wcześniej również wspominaliśmy, chcielibyśmy w najbliższym czasie, zająć się osiągnięciami i zasługami dotychczasowych radnych, którzy ubiegają się o reelekcję. Dla przypomnienia, prezentujemy raz jeszcze ich nazwiska: Janusz Kozłowski, Przemysław Stefański, Aleksander Pułaczewski, Lidia Lewandowska, Grażyna Paul, Urszula Szarpatowska, Wiesław Wesołowski, Joanna Robak, Teresa Mitaszka, Karol Smoła. Ponieważ jednak zdajemy sobie sprawę z tego, iż wiedza nasza może być niepełna, a ocena subiektywna, prosimy Państwa o pomoc i udzielenie nam odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Która z prezentowanych osób najdłużej pełni funkcję radnego?
  2. Jakie zasługi i osiągnięcia mają poszczególne osoby dla rozwoju środowisk lokalnych, z których kandydowali?
  3. Czy, Państwa zdaniem, najlepszym pomysłem na rozwój lokalnego samorządu jest pełnienie przez radnych swych funkcji dożywotnio?

Być może i  Państwo mają własne, inne spostrzeżenia dotyczące wieloletniej działalności w Radzie wymienionych osób, ich nieznanych ogółowi sukcesów, czy osiągnięć. Wszystkie te informację będą dla nas cennym materiałem – bazą, do planowanego podsumowania ich działalności w Radzie Miejskiej.

Zapraszamy do dyskusji, przesyłania odpowiedzi, zamieszczania komentarzy na fb, portalu oraz przesyłania wiadomości e-mail.

Państwa informacje wykorzystamy do obiektywnego podsumowania dorobku obecnych radnych.

Kampanię wyborczą czas zacząć…

No i zaczęło się. Karuzela wyborcza ruszyła.

W Expressie Bydgoskim, dodatek Gniewkowo, z dnia 8 sierpnia 2014 r.  ukazał się artykuł „Idą razem dla Gniewkowa” autorstwa, jak nietrudno się chyba domyślić, Pani redaktor R. Napierkowskiej. To kolejny już propagandowy artykuł, poświęcony zasługom i planom naszego Burmistrza. Tym jednak razem wzbogacony o oficjalną deklarację obecnego Burmistrza, co do jego kandydowania w wyborach samorządowych oraz prezentację komitetu wyborczego i listy kandydatów na radnych, czyli początek kampanii wyborczej.

Kto dowiezie nasze dzieci do szkoły? Krótka historia pewnego przetargu

Dziś pragniemy zainteresować Państwa losami kolejnego postępowania przetargowego prowadzonego przez Burmistrza Gniewkowa. Tym razem rzecz dotyczy dowożenia uczniów do placówek oświatowych w nowym roku szkolnym. Ponieważ jest to temat bardzo ważny dla rodziców dzieci, które codziennie muszą znosić niedogodności związane z koniecznością dojazdu do szkoły, postanowiliśmy przyjrzeć mu się szczegółowo, gdyż jesteśmy zaniepokojeni informacjami, do jakich udało nam się dotrzeć.

Trudny finisz budowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie, to kolejna sztandarowa inwestycja naszego burmistrza, mająca przynieść mu chwałę i sławę w perspektywie nadchodzących wyborów samorządowych.

Rzetelność i racjonalność w działaniu a problem basenu w Gniewkowie – moja odpowiedź.

Przyjechałam z wakacji i z przyjemnością skonstatowałam, że Pan Burmistrz jednak o mnie pamięta! Odniósł się bowiem do mojej wypowiedzi na temat gniewkowskiego basenu . Co ja na to? Przede wszystkim nawet nie próbuję zamieścić artykułu na łamach Expressu, ponieważ zawsze mi odmawiano, szkoda więc czasu. Ale do rzeczy…

O wyższości punktu siedzenia nad punktem widzenia

                     W naszych publikacjach, jak bumerang, powraca wciąż temat lokalnych mediów i niezależności prasy. Dotyczy to Gniewkoramy, Expressu Bydgoskiego, dodatek Gniewkowo, no i oczywiście strony internetowej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie. Wszystkie te nośniki informacji pozostają w rękach naszego wszechwładnego burmistrza i pełnią służebną funkcję w stosunku do jego potrzeb. Oznacza to ni mniej, ni więcej, a tylko tyle, że głównym celem ich istnienia jest opiewanie osiągnięć włodarza i jego ekipy, dorabianie do każdego działania jedynej, słusznej ideologii, marginalizacja bądź pomijanie wszelkich problemów lokalnej społeczności, przekuwanie w sukces każdej porażki, czyli jednym słowem PROPAGANDA. Propaganda sukcesu obecnej władzy, propaganda wyborcza i nowomowa to wszechobecne zjawiska w omawianych publikatorach. Władza, za pomocą dostępnych jej i tylko jej mediów, prowadzi celowe działania zmierzające do ukształtowania u odbiorców określonych postaw i poglądów, zgodnych z lansowaną linią ideologiczną. Każdy, kto nie poddaje się tej intelektualnej i emocjonalnej manipulacji, okazując opór i zachowując samodzielność myślenia, niezależność opinii i sądów, uznawany jest za element wrogi, który należy napiętnować i zwalczać za pomocą wszelkich dostępnych metod i środków.

TAJEMNICE GNIEWKOWSKIEGO SKARBCA

         Jak zapewne Państwo pamiętają, wielokrotnie już na łamach naszego Biuletynu poruszaliśmy temat konieczności zwrotu  nienależnie pobranych środków za sławne, niezamontowane obudowy na studnie Langego w stacji uzdatniania wody w Gniewkowie. Sądziliśmy jednak, w prostocie swego myślenia, że to niechlubne zdarzenie, mimo, iż kosztowne dla naszej gminy nie tylko ze względu na konieczność zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych, ale także wysokich odsetek, było tylko problemem incydentalnym. Jakież było nasze zdziwienie, gdy dotarliśmy do informacji, które wyprowadziły nas z błędu i zmieniły o 180° optykę naszego myślenia. W swych dociekaniach, jak to już wcześniej często bywało, posiłkowaliśmy się serwisem Moja Polis i właśnie tam zwróciliśmy uwagę temat zwrotu przez naszą gminę środków wykorzystanych niewłaściwie lub nienależnych. Zaintrygowani problemem postanowiliśmy w swej dociekliwości, prześledzić zagadnienie na przestrzeni okresu panowania  obecnej władzy, czyli od roku 2007 do końca 2013.

NOWY OSIEMNASTY NUMER BIULETYNU SINGNIEWKOWO

logo biuletynu singniewkowo2

Biuletyn można pobrać poniżej. Jest zamieszczony w pliku pdf.

biuletyn singniewkowo nr 18

Im gorzej, tym lepiej…, ale tylko wybranym!

              Tak, jak obiecaliśmy, zajęliśmy się analizą oświadczeń majątkowych burmistrza i jak to on sam określa,  jego „najbliższych współpracowników”, a więc wiceburmistrza, sekretarza i skarbnika. Z  nudy, już wcześniej, w czasie oczekiwania na pojawienie się w BIP-ie oświadczeń za 2013 r. sporządziliśmy sobie szczegółową tabelę uwzględniającą dochody w/w osób w okresie sprawowania rządów, tzn. począwszy od roku 2007 do roku 2012 r. 9 lipca, po ujawnieniu, długo oczekiwanych przez nas oświadczeń, mogliśmy wreszcie ją uzupełnić i tym sposobem, przygotowaliśmy opracowanie, które pragniemy Państwu poniżej zaprezentować. 

Propagandowe chwyty wyborcze obecnej władzy

                    Na początku roku zwracaliśmy już Państwu uwagę na tanie chwyty propagandowe podejmowane przez obecną władzę w naszej gminie, dotyczące przeprowadzania małych remontów na terenie miasta, które miały wywołać wśród mieszkańców przeświadczenie, że cały czas „na mieście” coś  się dzieje. Obecnie chcemy pokrótce pokazać, jakie działania podejmują rządzący, w aspekcie zbliżających się już wielkimi krokami, wyborów samorządowych. A wszystko to po to, by wyborcy, udając się do urn, mieli przed oczami świeży obraz dokonań dbającej o nich ustawicznie, wspaniałej, dotychczasowej władzy. Chodzi nam głównie o remont drogi do Chrząstowa, ulicy Cmentarnej i 700 lecia w Gniewkowie. Króciutko opiszemy, dlaczego tak sądzimy.